PocketpenLabProsedyre PocketPenetrometerLabProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

er en fjærdrevet apparat som brukes til å måle kompresjonsstyrke ved å trykke et 6.4 mm stempel inn i prøvematerialet.
It is a spring operated device used to measure compressive strength by pushing a 0.25" (6.4mm) diameter loading piston into the material being measured up to a calibration groove machined on the piston 0.25 from the end.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
pocketPenLabMetode prosedyrer for bestemmelse av udrenert skjærfasthet for uforstyrret og omrørt prøvemateriale ved pocket penetrometer i laboratoriet PocketpenMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
PocketpenMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
pocketPenLabMetode PocketpenMetode procedure for determination of undrained shear strength for undisturbed and remoulded samples by pocket penetrometer

Vis PocketpenLabProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
PocketpenMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon PocketpenLabProsedyre pocketpenObservasjon Pocketpen 0..*
arv subtype PocketpenLabProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab