Fartsdemper 103

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bredde Angir bredde av vegobjektet. Måles på tvers av fartsdemperens lengderetning, det vil vanligvis si i vegens lengderetning. Enhet: Meter Real 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
høyde Angir vegobjektets egenhøyde. Enhet: Meter Real 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet. Måles på tvers av vegen Enhet: Meter Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
materialeBelegning Angir hvilket materiale vegobjektet er laget av/ hvilken belegning som er brukt. Mest aktuelt for humper og puter. Kan også være romlefelt f.eks av "stein, brostein" MaterialeBelegning 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
profil Angir hvilket humpprofil som er benyttet. Jfr kategorisering i Håndbok V128 (072). Fartsdempende tiltak. Profil 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeFartsdemper 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_HØYDE Real 4 0..1
NVDB_LENGDE Real 5 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_MATERIALEBELEGNING MaterialeBelegning 35 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PROFIL Profil 40 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_TYPE TypeFartsdemper 50 0..1
Name Type English Description
bredde Real 1691
etableringsår Integer 10288
høyde Real 1589
lengde Real 1331
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
materialeBelegning MaterialeBelegning 8798
posisjon Punkt 4801
profil Profil 8799
prosjektreferanse CharacterString 11083
tilleggsinformasjon CharacterString 11577
type TypeFartsdemper 1156

Vis Fartsdemper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1691 Bredde Real 0 ..1
10288 Etableringsår Integer 0 ..1
1589 Høyde Real 0 ..1
1331 Lengde Real 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
8798 Materiale/belegning MaterialeBelegning 0 ..1
4801 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
8799 Profil Profil 0 ..1
11083 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11577 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
1156 Type TypeFartsdemper 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Har Fartsdemper 0..* Tilhører Gangfelt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Består av Vegoppmerking_Tverrgående 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0