SkjærLabProsedyre ShearLabProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

prosedyre for å bestemme skjærfastheten
procedure to determine the shear strength
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
skjærMetode prosedyrer for utførelse av skjærprøving av kohesjonsjordarter i laboratoriet SkjærMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
SkjærMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
skjærMetode SkjærMetode procedure for determination of shear testing of cohesive soils

Vis SkjærLabProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SkjærMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon skjærObservasjon DirekteSkjær 0..* SkjærLabProsedyre
arv subtype SkjærLabProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab