VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg 10610

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Name Type English Description
statensVegvesen 17033
nyeVeier 18741
fylkeskommune 20003
OPS 18870
kommune 17029
privat 17031
uavklart 17788

Vis VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17033 Statens vegvesen 0 ..1
18741 Nye Veier 0 ..1
20003 Fylkeskommune 0 ..1
18870 OPS 0 ..1
17029 Kommune 0 ..1
17031 Privat 0 ..1
17788 Uavklart 0 ..1