VedlikeholdsansvarligBergrom 8067

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Name Type English Description
statensVegvesen 10461
nyeVeier 18784
fylkeskommune 19934
OPS 18913
kommune 10539
privat 10617
uavklart 17717

Vis VedlikeholdsansvarligBergrom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10461 Statens vegvesen 0 ..1
18784 Nye Veier 0 ..1
19934 Fylkeskommune 0 ..1
18913 OPS 0 ..1
10539 Kommune 0 ..1
10617 Privat 0 ..1
17717 Uavklart 0 ..1