BudsjettForsterkningslag 5538

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilket budsjett utlegging går over

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
anlegg Anlegg
vedlikehold Vedlikehold
Verdi Navn Beskrivelse
anlegg Anlegg
vedlikehold Vedlikehold
Name Type English Description
anlegg 7872
vedlikehold 7873

Vis BudsjettForsterkningslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7872 Anlegg 1 ..1
7873 Vedlikehold 1 ..1