Forbikjøringsstrekning 833

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn. Kan benyttes for å kople mot detaljinformasjon. CharacterString 0..1
beskrivelse Gir informasjon om forbikjøringsstrekning CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 250 0..1
Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 9423
beskrivelse CharacterString 9424
senterlinje Kurve
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Forbikjøringsstrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9423 Navn CharacterString 0 ..1
9424 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Forbikjøringsstrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Forbikjøringsstrekning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0