BenderElementProsedyre BenderElementProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

undersøkelse for bestemmelse av skjærbølgehastighet og skjærmodul i laboratoriet
determination of shear wave velocity and shear modulus in the laboratory
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
benderElementMetode metodebeskrivelse av laboratorieforsøk BenderElementMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
BenderElementMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
benderElementMetode BenderElementMetode

Vis BenderElementProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BenderElementMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon benderElementObservasjon BenderElement 0..* BenderElementProsedyre
arv subtype BenderElementProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab