Gravested 11504

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor det er gitt tillatelse til graving relatert til vegen

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
kryssingAvVeg Graving på tvers av veg, f.eks i form av kryssing med kabel/rørledning el.l.
ILangsVeg Det graves i eller langs veg helt eller delvis innenfor vegkant f.eks i form av kabelgrøft langs veg.
utenforVegkant All graving skjer utenfor vegkant
Verdi Navn Beskrivelse
kryssingAvVeg Graving på tvers av veg, f.eks i form av kryssing med kabel/rørledning el.l.
ILangsVeg Det graves i eller langs veg helt eller delvis innenfor vegkant f.eks i form av kabelgrøft langs veg.
utenforVegkant All graving skjer utenfor vegkant
Name Type English Description
kryssingAvVeg 19535
ILangsVeg 19536
utenforVegkant 19537

Vis Gravested i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19535 Kryssing av veg 0 ..1
19536 I/langs veg 0 ..1
19537 Utenfor vegkant 0 ..1