Hydraveg 82

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
diameter Angir diameter av vegobjektet. Diameter i bunn av hydraveg Integer 0..1
høyde Angir vegobjektets egenhøyde. Real 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierHydraveg 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligHydraveg 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DIAMETER Integer 4 0..1
NVDB_HØYDE Real 4 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_LEVERANDØR CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_EIER EierHydraveg 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligHydraveg 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
diameter Integer 1726
høyde Real 1585
etableringsår Integer 10308
produsent CharacterString 1524
produktnavn CharacterString 1446
leverandør CharacterString 1484
tilleggsinformasjon CharacterString 11573
eier EierHydraveg 11964
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligHydraveg 11996
senterlinje Kurve 4783
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Hydraveg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1726 Diameter Integer 0 ..1
1585 Høyde Real 0 ..1
10308 Etableringsår Integer 0 ..1
1524 Produsent CharacterString 0 ..1
1446 Produktnavn CharacterString 0 ..1
1484 Leverandør CharacterString 0 ..1
11573 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11964 Eier EierHydraveg 0 ..1
11996 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligHydraveg 0 ..1
4783 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Hydraveg 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* Hydraveg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Hydraveg 0..1
arv subtype Hydraveg supertype AbstraktHydraveg
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0