SkredtypeVegstengning 3921

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type skred det er fare for. Bare aktuell dersom hovedårsak til vegstengning er "Skred" eller "Skredfare".

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
stein Stein
jordLøsmasse Jord/løsmasse
snø Snø
is Is
flomskred Består av vann, stein og jord
isStein Is/stein
sørpeskred Består av vann, snø og stein
utglidningAvVeg Utglidning av veg
Verdi Navn Beskrivelse
stein Stein
jordLøsmasse Jord/løsmasse
snø Snø
is Is
flomskred Består av vann, stein og jord
isStein Is/stein
sørpeskred Består av vann, snø og stein
utglidningAvVeg Utglidning av veg
Name Type English Description
stein 4931
jordLøsmasse 4932
snø 4933
is 4934
flomskred 4935
isStein 5350
sørpeskred 4936
utglidningAvVeg 13231

Vis SkredtypeVegstengning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4931 Stein 0 ..1
4932 Jord/løsmasse 0 ..1
4933 Snø 0 ..1
4934 Is 0 ..1
4935 Flomskred 0 ..1
5350 Is/stein 0 ..1
4936 Sørpeskred 0 ..1
13231 Utglidning av veg 0 ..1