Feltstrekning 616

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning med enhetlig feltinndeling.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
feltoversikt Angir total feltoversikt. Hvert felt er separert med #-tegn CharacterString 1..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_FELTOVERSIKT CharacterString 60 1..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
feltoversikt CharacterString 5528
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Feltstrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5528 Feltoversikt CharacterString 1 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0