Entreprenør 608

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
nummer Internt nummer til entreprenør Integer 0..1
navn Gir navn til entreprenørfirma CharacterString 0..1
merknad Kan gi permanent merknad knyttet til entreprenør CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NUMMER Integer 5 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 60 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 200 0..1
Name Type English Description
nummer Integer 5480
navn CharacterString 5481
merknad CharacterString 5482

Vis Entreprenør i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5480 Nummer Integer 0 ..1
5481 Navn CharacterString 0 ..1
5482 Merknad CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Fiberduk 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Vegdekke_Fresing 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Bærelag 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Vegdekke_Flatelapping 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Forsterkningslag 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Vegdekke_Sporfylling 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Frostsikringslag 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Vegdekke 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Armeringsnett 0..1