Entreprenør 608

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
nummer Internt nummer til entreprenør Integer 0..1
navn Gir navn til entreprenørfirma CharacterString 0..1
merknad Kan gi permanent merknad knyttet til entreprenør CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NUMMER Integer 5 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 60 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 200 0..1
Name Type English Description
nummer Integer 5480
navn CharacterString 5481
merknad CharacterString 5482

Vis Entreprenør i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5480 Nummer Integer 0 ..1
5481 Navn CharacterString 0 ..1
5482 Merknad CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertFiberduk Fiberduk 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertVegdekke_Fresing Vegdekke_Fresing 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertBærelag Bærelag 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertVegdekke_Flatelapping Vegdekke_Flatelapping 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertForsterkningslag Forsterkningslag 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertVegdekke_Sporfylling Vegdekke_Sporfylling 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertFrostsikringslag Frostsikringslag 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertVegdekke Vegdekke 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør Entreprenør 0..1 assosiertArmeringsnett Armeringsnett 0..1