Entreprenør 608

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
merknad Kan gi permanent merknad knyttet til entreprenør CharacterString 0..1
navn Gir navn til entreprenørfirma CharacterString 0..1
nummer Internt nummer til entreprenør Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_MERKNAD CharacterString 200 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 60 0..1
NVDB_NUMMER Integer 5 0..1
Name Type English Description
merknad CharacterString 5482
navn CharacterString 5481
nummer Integer 5480

Vis Entreprenør i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5482 Merknad CharacterString 0 ..1
5481 Navn CharacterString 0 ..1
5480 Nummer Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertArmeringsnett AbstraktArmeringsnett 0..1
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertFiberduk AbstraktFiberduk 0..1
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertVegdekke_Flatelapping AbstraktVegdekke_Flatelapping 0..1
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertBærelag AbstraktBærelag 0..1
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertVegdekke_Fresing AbstraktVegdekke_Fresing 0..1
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertFrostsikringslag AbstraktFrostsikringslag 0..1
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertVegdekke_Sporfylling AbstraktVegdekke_Sporfylling 0..1
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertVegdekke AbstraktVegdekke 0..1
assosiasjon Entreprenør 0..1 assosiertForsterkningslag AbstraktForsterkningslag 0..1
arv subtype Entreprenør supertype AbstraktEntreprenør