Avkjørsel_Holdningsklasse 815

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
klasse Angir holdningsklasse Klasse 1..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_KLASSE Klasse 30 1..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
klasse Klasse 9320
tilleggsinformasjon CharacterString 11640
senterlinje Kurve 9321
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Avkjørsel_Holdningsklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9320 Klasse Klasse 1 ..1
11640 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9321 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Avkjørsel_Holdningsklasse 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Avkjørsel_Holdningsklasse 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0