Kommentar 297

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Gir beskrivelse til vegobjektet CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 2000 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString 1086
posisjon Punkt 4894
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Kommentar i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1086 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
4894 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertStrørode Strørode 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertStikkrenneKulvert StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTuristveg Turistveg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertLukketRørgrøft LukketRørgrøft 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFremmedeArter FremmedeArter 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikkregistreringsstasjon Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKamera Kamera 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertStandardklasse Standardklasse 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTunnelportal Tunnelportal 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertHoldeplassutrustning Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTunnelport Tunnelport 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertStøttemur Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkredsikring_Bremsekjegler Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertRørledning Rørledning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrekkerørKanal TrekkerørKanal 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertDyresperre Dyresperre 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertGrasdekker Grasdekker 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSnøskjerm Snøskjerm 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertLekeapparat Lekeapparat 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertRist Rist 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikkmengde_Kjørefelt Trafikkmengde_Kjørefelt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFanggjerde Fanggjerde 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSignalanlegg Signalanlegg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSignalpunkt Signalpunkt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFrostsikringslag Frostsikringslag 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBreddemåling Breddemåling 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKommentar Kommentar 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikanttilbud Trafikanttilbud 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKunstUtsmykking KunstUtsmykking 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertMotorveg Motorveg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSiktsone Siktsone 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKalksementpeler Kalksementpeler 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertAvkjørsel Avkjørsel 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFartsgrense Fartsgrense 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertLeskur Leskur 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertRømningslysstrekning Rømningslysstrekning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertGrøft_Åpen Grøft_Åpen 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertOppgravingslag Oppgravingslag 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertUlykkesinvolvertPerson UlykkesinvolvertPerson 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBomstasjon Bomstasjon 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertUlykkesinvolvertEnhet UlykkesinvolvertEnhet 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertATK_Influensstrekning ATK_Influensstrekning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertToalettanlegg Toalettanlegg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTunnelløpUtenTrafikk TunnelløpUtenTrafikk 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertRasteplass Rasteplass 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertPolitidistrikt Politidistrikt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKantstein Kantstein 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertLysmast Lysmast 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegoppmerking_Tverrgående Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVindmåler Vindmåler 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBelysningspunkt Belysningspunkt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertNaturområde Naturområde 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVariabeltSkilt VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTaljerLøfteutstyr TaljerLøfteutstyr 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertByggegrense Byggegrense 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBelysningsstrekning Belysningsstrekning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkredoverbygg Skredoverbygg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFylling Fyllingsskråning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertLedelysstrekning_Optisk Ledelysstrekning_Optisk 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertNedbøyningsmåling Nedbøyningsmåling 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertGatevarme Gatevarme 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBærelag Bærelag 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikkdeler Trafikkdeler 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSiktmåler Siktmåler 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegdekke Vegdekke 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikkmengde Trafikkmengde 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkredsikring_Forbygning Skredsikring_Forbygning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFeierode Feierode 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertGrøntanlegg Grøntanlegg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkredmagasinFanggrøft SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSykkelrute_HovednettByTettsted Sykkelrute_HovednettByTettsted 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKantklippareal Kantklippareal 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSignalhode Signalhode 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVærstasjon Værstasjon 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertReisetidsregistreringspunkt Reisetidsregistreringspunkt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFerjesamband Ferjesamband 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFartsdemper Fartsdemper 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertJernbanekryssing Jernbanekryssing 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertUtemøbler Utemøbler 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertForsterkningslag Forsterkningslag 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegstengning Vegstengning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertRekkverksende Rekkverksende 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertPortDør PortDør 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkråning Skråning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertLandbruksvegklasse Landbruksvegklasse 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertUndergang Undergang 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKabelgrøft Kabelgrøft 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKum Kum 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertNødutgang Nødutgang 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKlimaanlegg Klimaanlegg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFerjeoppstillingsplass Ferjeoppstillingsplass 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertAvkjørsel_Holdningsklasse Avkjørsel_Holdningsklasse 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertLysarmatur Lysarmatur 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkjerm Skjerm 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertPumpe Pumpe 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikkulykke Trafikkulykke 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBassengMagasin BassengMagasin 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertPlantekasseKrukke PlantekasseUrne 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFriksjonsforbedring Friksjonsforbedring 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkredutløsningstiltak Skredutløsningstiltak 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertRekkverk Rekkverk 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTunnel Tunnel 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTilstandSkade_Fjellskjæring TilstandSkade_Fjellskjæring 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegbom Vegbom 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertJevnhetsmåling_AvledaPr20M Jevnhetsmåling_AvledaPr20M 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertStøtpute Støtpute 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertNedbøyningsmåleserie Nedbøyningsmåleserie 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertStreknings_ATK Streknings_ATK 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertNedsenkaKantstein NedsenkaKantstein 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBusker Busker 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkjæring Skjæring 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKantstolperRefleks KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSpormåling_AvledaPr20M Spormåling_AvledaPr20M 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBlomsterbeplantning Blomsterbeplantning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertPlastringErosjonssikring PlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVannOgFrostsikring VannOgFrostsikring 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTEN_TVeg TEN_TVeg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFjellrom Bergrom 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKabel Kabel 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBergsikring Bergsikring 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFerjeleie Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertForbikjøringsstrekning Forbikjøringsstrekning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFortau Fortau 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertHøydebegrensning Høydebegrensning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertRenovasjon Renovasjon 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVinterdriftsstrategi Vinterdriftsstrategi 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertGjerde Gjerde 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBygning Bygning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVærutsattVeg VærutsattVeg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegnormalstrekning Vegnormalstrekning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKolonnestrekning Kolonnestrekning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkred_VarslingOvervåkning Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTverrprofil Tverrprofil 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertGangadkomst Gangadkomst 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFerist Ferist 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrapp Trapp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFaunapassasje Faunapassasje 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertElektriskAnlegg ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBrøyterode Brøyterode 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBrøytestikk Brøytestikk 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKabelbr_Uten_Stige Kabelbr_Uten_Stige 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertDetektor_Trafikk Detektor_Trafikk 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegoppmerking_Langsgående Vegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkredpunkt Skredpunkt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertParkeringsområde Parkeringsområde 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSykkelrute_TurFritid Sykkelrute_TurFritid 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTelehiv Telehiv 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikkspeil Trafikkspeil 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertStativForTuristinfo StativForTuristinfo 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertBetongutstøping Betongutstøping 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSnøIsrydding SnøIsrydding 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVinterdriftsklasse Vinterdriftsklasse 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegbredde Vegbredde 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertArtsrikVegkant ArtsrikVegkant 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertHøydemåling Høydemåling 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKontraktsområde Kontraktsområde 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegstandard Vegstandard 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVentilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegkryss Vegkryss 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertReferansestolpe Referansestolpe 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVoll Voll 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertService Service 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkred Skred 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTennpunkt Tennpunkt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkiltplate Skiltplate 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKollektivknutepunkt Kollektivknutepunkt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertDekketilstandsmåling Dekketilstandsmåling 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertOppgravingsdata Oppgravingsdata 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrekkekum Trekkekum 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertReferansestrekning Referansestrekning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrær Trær 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegminne Vegminne 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertPumpestasjon Pumpestasjon 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertGangfelt Gangfelt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertViltfare Viltfare 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertForkjørsveg Forkjørsveg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFiberduk Fiberduk 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertKontrollVeieplass KontrollVeieplass 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTaktileIndikatorer TaktileIndikatorer 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSykkeltilbud_Riksvegrute Sykkeltilbud_Riksvegrute 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertHydrant Hydrant 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertNedføringsrenne Nedføringsrenne 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVærrelatertStrekning VærrelatertStrekning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikkøy Trafikkøy 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkiltportal Skiltportal 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertStrøsandkasse Strøsandkasse 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertDøgnhvileplass Døgnhvileplass 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertHydraveg Hydraveg 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertPMS_Parsell PMS_Parsell 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertVegskulderVegkant VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSnuplass Snuplass 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSkiltpunkt Skiltpunkt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertFordelingstavle Fordelingstavle 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertInspeksjonsluke Inspeksjonsluke 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertGjerdeport Gjerdeport 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertSikringsbolt Sikringsbolt 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTrafikklomme Trafikklomme 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0