Kommentar 297

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Gir beskrivelse til vegobjektet CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 2000 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString 1086
posisjon Punkt 4894
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Kommentar i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1086 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
4894 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Strørode 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Turistveg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av LukketRørgrøft 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av FremmedeArter 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kamera 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Standardklasse 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tunnelportal 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tunnelport 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rørledning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av TrekkerørKanal 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Dyresperre 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Grasdekker 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Snøskjerm 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rist 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkmengde_Kjørefelt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fanggjerde 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Signalanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Signalpunkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Frostsikringslag 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Breddemåling 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kommentar 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikanttilbud 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av KunstUtsmykking 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Motorveg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Siktsone 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kalksementpeler 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Avkjørsel 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fartsgrense 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Leskur 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rømningslysstrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Grøft_Åpen 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Oppgravingslag 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av UlykkesinvolvertPerson 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Bomstasjon 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av ATK_Punkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av UlykkesinvolvertEnhet 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av ATK_Influensstrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Toalettanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av TunnelløpUtenTrafikk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fylling_Volum 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Politidistrikt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kantstein 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Lysmast 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vindmåler 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Naturområde 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av TaljerLøfteutstyr 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Byggegrense 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Belysningsstrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skredoverbygg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fyllingsskråning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ledelysstrekning_Optisk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Nedbøyningsmåling 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Gatevarme 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Bærelag 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkdeler 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Siktmåler 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegdekke 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Gravetillatelse 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkmengde 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skredsikring_Forbygning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Feierode 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Sykkelrute_HovednettByTettsted 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kantklippareal 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Signalhode 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Reisetidsregistreringspunkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ferjesamband 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Jernbanekryssing 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Utemøbler 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Forsterkningslag 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegstengning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rekkverksende 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av PortDør 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skråning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Landbruksvegklasse 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Undergang 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kabelgrøft 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kum 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Nødutgang 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Klimaanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tank 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ferjeoppstillingsplass 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Avkjørsel_Holdningsklasse 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Lysarmatur 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skjerm 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkulykke 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av BassengMagasin 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av PlantekasseUrne 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Friksjonsforbedring 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skredutløsningstiltak 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tunnel 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av TilstandSkade_Fjellskjæring 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegbom 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Jevnhetsmåling_AvledaPr20M 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Støtpute 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Nedbøyningsmåleserie 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Streknings_ATK 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av NedsenkaKantstein 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Busker 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skjæring 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Spormåling_AvledaPr20M 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Blomsterbeplantning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av PlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av VannOgFrostsikring 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av TEN_TVeg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Bergrom 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kabel 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Bergsikring 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Forbikjøringsstrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Høydebegrensning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vinterdriftsstrategi 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Gjerde 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av VærutsattVeg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegnormalstrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kolonnestrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Sykkelfelt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tverrprofil 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Gangadkomst 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ferist 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trapp 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Faunapassasje 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Brøyterode 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Brøytestikk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kabelbr_Uten_Stige 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Detektor_Trafikk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skredpunkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Parkeringsområde 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Sykkelrute_TurFritid 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Telehiv 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av StativForTuristinfo 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Betongutstøping 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av SnøIsrydding 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vinterdriftsklasse 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegbredde 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av ArtsrikVegkant 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Høydemåling 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kontraktsområde 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegstandard 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ventilasjonsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegkryss 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Voll 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Service 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skred 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tennpunkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skiltplate 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kollektivknutepunkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Dekketilstandsmåling 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Oppgravingsdata 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trekkekum 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Referansestrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trær 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegminne 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Gangfelt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Viltfare 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Forkjørsveg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fiberduk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av KontrollVeieplass 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av TaktileIndikatorer 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Sykkeltilbud_Riksvegrute 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Hydrant 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Nedføringsrenne 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av VærrelatertStrekning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkøy 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Strøsandkasse 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Døgnhvileplass 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Hydraveg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av PMS_Parsell 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Snuplass 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skiltpunkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fordelingstavle 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Inspeksjonsluke 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Gjerdeport 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Sikringsbolt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikklomme 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0