VanninnholdLabProsedyre WaterContentProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk
description of a lab test
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vanninnholdLabMetode prosedyrer for bestemmelse av vanninnhold for løsmasser i laboratoriet VanninnholdMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
VanninnholdMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
vanninnholdLabMetode VanninnholdMetode procedure for determination of water content for soils

Vis VanninnholdLabProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
VanninnholdMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon vanninnholdObservasjon VannInnhold 0..* VanninnholdLabProsedyre
arv subtype VanninnholdLabProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab