Standardklasse 576

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken standardklasse vegen tilhører
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
standardklasse StandardklasseStandardklasse 0..1
bebyggelsestype Angir hvilken type bebyggelse som er mest karakteristisk. Bebyggelsestype 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_STANDARDKLASSE StandardklasseStandardklasse 50 0..1
NVDB_BEBYGGELSESTYPE Bebyggelsestype 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
standardklasse StandardklasseStandardklasse 5176
bebyggelsestype Bebyggelsestype 5177
senterlinje Kurve 6920
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Standardklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5176 Standardklasse StandardklasseStandardklasse 0 ..1
5177 Bebyggelsestype Bebyggelsestype 0 ..1
6920 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Standardklasse 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0