HovedårsakTilStengning 9397

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om hva som er hovedårsak til stengning av vegen

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
skred Stengning av vegstrekning pga av at ett eller flere skred stenger vegen. Dette kan være alt fra mindre steinsprang til større snøskred.
skredfare Stengning av vegstrekning pga fare for skred. Kan være ulike typer skred.
flom Stengning av vegstrekning pga for mye vann i vegen. Kan skyldes springflo, flom i vassdrag, oversvømmelser pga mye regn eller vannlekkasje, vassdrag som har tatt nye løp med mer.
vind Vegstrekning stengt pga sterk vind. Ofte i forbindelse med bruer og værutsatte strekninger.
drivsnøRedusertSikt Vesgstrekning stengt pga sterk vind i kombinasjon med snøfokk og eller nedbør i form av snø.
brann Vestrekning stengt pga brann på eller ved vegen.
vegarbeid Vegstrekning er stengt pga pågående vedlikeholdsarbeid.
trafikkhendelse Vegen er stengt pga at det har skjedd en trafikkhendelse, f.eks trafikkulykke, motorstopp/havari på eller i tilknytning til vegen slik at det ikke er mulig eller ønskelig å ha trafikk på strekningen.
glattVeg Vegen er stengt pga for lav friksjon.
tekniskFeil Vegen er stengt pga teknisk feil
annenÅrsak Annen årsak
Verdi Navn Beskrivelse
skred Stengning av vegstrekning pga av at ett eller flere skred stenger vegen. Dette kan være alt fra mindre steinsprang til større snøskred.
skredfare Stengning av vegstrekning pga fare for skred. Kan være ulike typer skred.
flom Stengning av vegstrekning pga for mye vann i vegen. Kan skyldes springflo, flom i vassdrag, oversvømmelser pga mye regn eller vannlekkasje, vassdrag som har tatt nye løp med mer.
vind Vegstrekning stengt pga sterk vind. Ofte i forbindelse med bruer og værutsatte strekninger.
drivsnøRedusertSikt Vesgstrekning stengt pga sterk vind i kombinasjon med snøfokk og eller nedbør i form av snø.
brann Vestrekning stengt pga brann på eller ved vegen.
vegarbeid Vegstrekning er stengt pga pågående vedlikeholdsarbeid.
trafikkhendelse Vegen er stengt pga at det har skjedd en trafikkhendelse, f.eks trafikkulykke, motorstopp/havari på eller i tilknytning til vegen slik at det ikke er mulig eller ønskelig å ha trafikk på strekningen.
glattVeg Vegen er stengt pga for lav friksjon.
tekniskFeil Vegen er stengt pga teknisk feil
annenÅrsak Annen årsak
Name Type English Description
skred 13221
skredfare 13222
flom 13223
vind 13224
drivsnøRedusertSikt 13228
brann 13226
vegarbeid 13227
trafikkhendelse 13225
glattVeg 13229
tekniskFeil 13230
annenÅrsak 13239

Vis HovedårsakTilStengning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13221 Skred 0 ..1
13222 Skredfare 0 ..1
13223 Flom 0 ..1
13224 Vind 0 ..1
13228 Drivsnø/redusert sikt 0 ..1
13226 Brann 0 ..1
13227 Vegarbeid 0 ..1
13225 Trafikkhendelse 0 ..1
13229 Glatt veg 0 ..1
13230 Teknisk feil 0 ..1
13239 Annen årsak 0 ..1