VaskevannTunnel 10603

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om anlegget tar i mot vaskevann fra tunnel

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 17013
nei 17014

Vis VaskevannTunnel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17013 Ja 0 ..1
17014 Nei 0 ..1