Undergang 452

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Gir navn til undergang CharacterString 0..1
gårUnder Angir hva som er begrensning i høyde. Hva vegen går under GårUnder 0..1
belysning Angir om det er belysning i undergangen BelysningUndergang 0..1
merknad Permanent merknad til aktuell forekomst CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierUndergang 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligUndergang 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_GÅRUNDER GårUnder 50 0..1
NVDB_BELYSNING BelysningUndergang 3 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_EIER EierUndergang 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligUndergang 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 5630
gårUnder GårUnder 5271
belysning BelysningUndergang 5276
merknad CharacterString 5284
etableringsår Integer 10389
eier EierUndergang 11825
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligUndergang 8092
senterlinje Kurve 4970
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Undergang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5630 Navn CharacterString 0 ..1
5271 Går under GårUnder 0 ..1
5276 Belysning BelysningUndergang 0 ..1
5284 Merknad CharacterString 0 ..1
10389 Etableringsår Integer 0 ..1
11825 Eier EierUndergang 0 ..1
8092 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligUndergang 0 ..1
4970 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertHøydebegrensning AbstraktHøydebegrensning 0..* Undergang 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Undergang 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* Undergang 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Undergang 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning AbstraktTilstandSkadeFU_Strekning 0..* Undergang 0..1
arv subtype Undergang supertype AbstraktUndergang
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0