Skråning 270

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Skråflate som er dannet ut fra geologiske prosesser. Benyttes ikke i forbindelse med fylling og skjæring.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
areal Angir areal av skråning. Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
bredde_GjSnitt Angir gjennomsnittlig bredde av skråning. Måles parallelt med skråning. Enhet: Meter Integer 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet, oppgis bare hvis den avviker fra geometri/stedfesting Enhet: Meter Integer 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
type Angir hvilken type skråning det er tale om TypeSkråning 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_AREAL Integer 7 0..1
NVDB_BREDDE_GJSNITT Integer 3 0..1
NVDB_LENGDE Integer 5 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_TYPE TypeSkråning 50 0..1
Name Type English Description
areal Integer 1381
bredde_GjSnitt Integer 1702
lengde Integer 1348
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
område Flate 8890
senterlinje Kurve 4877
tilleggsinformasjon CharacterString 11597
type TypeSkråning 1225

Vis Skråning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1381 Areal Integer 0 ..1
1702 Bredde, gj.snitt Integer 0 ..1
1348 Lengde Integer 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
8890 Geometri, flate Flate 0 ..1
4877 Geometri, linje Kurve 0 ..1
11597 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
1225 Type TypeSkråning 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skråning 0..1
assosiasjon Består av PlastringErosjonssikring 0..* Er del av Skråning 0..1
assosiasjon Består av Breddemåling 0..* Er del av Skråning 0..1
assosiasjon Består av Bergsikring 0..* Er del av Skråning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skråning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0