RestriksjonKantklipp 9992

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad"

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
skalBareHaSlått1 Bare slått 1 skal gjennomføres. jf R 610
skalBareHaSlått2 Bare slått 2 skal gjennomføres. jf R 610
1mBreddeSlått1_FullBreddeSlått2 Det skal kun slås i 1 meters bredde i første slått. Det slås i full bredde i andre slått.
skalHaSlått1Og2 Både slått 1 og 2 skal utføres. jf R 610
følgerOrdinærKantklippIKontrakt Klipp følger driftskontaktens regime. Likegyldig antall klipp på stedet
klippIHhtEgenSkjøtselsplan Egen skjøtselsplan skal følges
Verdi Navn Beskrivelse
skalBareHaSlått1 Bare slått 1 skal gjennomføres. jf R 610
skalBareHaSlått2 Bare slått 2 skal gjennomføres. jf R 610
1mBreddeSlått1_FullBreddeSlått2 Det skal kun slås i 1 meters bredde i første slått. Det slås i full bredde i andre slått.
skalHaSlått1Og2 Både slått 1 og 2 skal utføres. jf R 610
følgerOrdinærKantklippIKontrakt Klipp følger driftskontaktens regime. Likegyldig antall klipp på stedet
klippIHhtEgenSkjøtselsplan Egen skjøtselsplan skal følges
Name Type English Description
skalBareHaSlått1 16231
skalBareHaSlått2 16232
1mBreddeSlått1_FullBreddeSlått2 19832
skalHaSlått1Og2 16233
følgerOrdinærKantklippIKontrakt 17887
klippIHhtEgenSkjøtselsplan 17888

Vis RestriksjonKantklipp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16231 Skal bare ha slått 1 0 ..1
16232 Skal bare ha slått 2 0 ..1
19832 1m bredde slått 1, full bredde slått 2 0 ..1
16233 Skal ha slått 1 og 2 0 ..1
17887 Følger ordinær kantklipp i kontrakt 0 ..1
17888 Klipp i hht egen skjøtselsplan 0 ..1