RestriksjonKantklipp 9992

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad"

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
skalBareHaSlått1 Bare slått 1 skal gjennomføres. jf R 610
skalBareHaSlått2 Bare slått 2 skal gjennomføres. jf R 610
skalHaSlått1Og2 Både slått 1 og 2 skal utføres. jf R 610
følgerOrdinærKantklippIKontrakt Klipp følger driftskontaktens regime. Likegyldig antall klipp på stedet
klippIHhtEgenSkjøtselsplan Egen skjøtselsplan skal følges
Verdi Navn Beskrivelse
skalBareHaSlått1 Bare slått 1 skal gjennomføres. jf R 610
skalBareHaSlått2 Bare slått 2 skal gjennomføres. jf R 610
skalHaSlått1Og2 Både slått 1 og 2 skal utføres. jf R 610
følgerOrdinærKantklippIKontrakt Klipp følger driftskontaktens regime. Likegyldig antall klipp på stedet
klippIHhtEgenSkjøtselsplan Egen skjøtselsplan skal følges
Name Type English Description
skalBareHaSlått1 16231
skalBareHaSlått2 16232
skalHaSlått1Og2 16233
følgerOrdinærKantklippIKontrakt 17887
klippIHhtEgenSkjøtselsplan 17888

Vis RestriksjonKantklipp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16231 Skal bare ha slått 1 1 ..1
16232 Skal bare ha slått 2 1 ..1
16233 Skal ha slått 1 og 2 1 ..1
17887 Følger ordinær kantklipp i kontrakt 1 ..1
17888 Klipp i hht egen skjøtselsplan 1 ..1