EgenSkjøtselsplan 9993

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 16234
nei 16235

Vis EgenSkjøtselsplan i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16234 Ja 0 ..1
16235 Nei 0 ..1