EgenSkjøtselsplan 9993 NVDB_EGENSKJØTSELSPLAN

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja Ja
Nei Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
16234 16234
16235 16235

Vis EgenSkjøtselsplan i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16234 Ja 1 ..1
16235 Nei 1 ..1