Hydrant 209

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierHydrant 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
kapasitet Angir vannkapasitet Enhet: Liter/sekund Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
plassering Angir plassering PlasseringHydrant 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligHydrant 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_EIER EierHydrant 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_KAPASITET Real 5 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_PLASSERING PlasseringHydrant 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 200 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligHydrant 50 0..1
Name Type English Description
arkivreferanse CharacterString 11674
driftsmerking CharacterString 10466
eier EierHydrant 8011
etableringsår Integer 10307
FKB_ID CharacterString 10857
kapasitet Real 3875
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
plassering PlasseringHydrant 3736
posisjon Punkt 4849
produktnavn CharacterString 3790
produsent CharacterString 3526
prosjektreferanse CharacterString 11100
tilleggsinformasjon CharacterString 11590
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligHydrant 8078

Vis Hydrant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11674 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
10466 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
8011 Eier EierHydrant 0 ..1
10307 Etableringsår Integer 0 ..1
10857 FKB_ID CharacterString 0 ..1
3875 Kapasitet Real 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
3736 Plassering PlasseringHydrant 0 ..1
4849 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
3790 Produktnavn CharacterString 0 ..1
3526 Produsent CharacterString 0 ..1
11100 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11590 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
8078 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligHydrant 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Hydrant 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Hydrant 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Hydrant 0..1
assosiasjon Består av Hydrant 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Hydrant 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0