UlykkesinvolvertEnhet 571

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallPersonerPrEnhetIUlykke Antall personer pr. enhet i ulykke. Enhet: Stykker Integer 0..1
bevegelse Bevegelse 0..1
dekktype Type dekk på enhet i STRAKS Dekktype 0..1
enhetsbokstav Hver enhet i en ulykke kodes med en enhetsbokstav fra A til Z (fortløpende). Enhetsbokstav 1..1
ferdselsformål Ferdselsformål 0..1
førerkortUtstedtFørsteGang Dato for førerkort utstedt første gang. Date 0..1
førsteBerøringspunkt Det punkt på kjøretøyet hvor det anslagsvis ble truffet først FørsteBerøringspunkt 0..1
hinderType HinderType 0..1
kjennemerke Ikke frigitt for registrering CharacterString 0..1
kjøreretning Angir hvilken retning kjøretøyet beveget seg i forhold til metreringsretning Kjøreretning 0..1
kjøretøytype Alle kjøretøy er gitt sin egen kode fra 01 til 99. KjøretøytypeUlykkesinvolvertEnhet 0..1
kommentarDekk CharacterString 0..1
kryssveg Boolean 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer vegobjektet. Punkt 0..1
postnummer Postnummer, f.eks. 7085 (Korsvegen) Integer 0..1
registreringsland Registreringsland 0..1
reguleringForEnhetIVegkryss ReguleringForEnhetIVegkryss 0..1
retning RetningUlykkesinvolvertEnhet 0..1
vegavstandFraHinder Avstand fra veg til hinder. Enhet: Meter Real 0..1
årsmodellPåKjøretøy Årsmodell på kjøretøy. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALLPERSONERPRENHETIULYKKE Integer 2 0..1
NVDB_BEVEGELSE Bevegelse 50 0..1
NVDB_DEKKTYPE Dekktype 30 0..1
NVDB_ENHETSBOKSTAV Enhetsbokstav 1 1..1
NVDB_FERDSELSFORMÅL Ferdselsformål 30 0..1
NVDB_FØRERKORTUTSTEDTFØRSTEGANG Date 8 0..1
NVDB_FØRSTEBERØRINGSPUNKT FørsteBerøringspunkt 25 0..1
NVDB_HINDERTYPE HinderType 40 0..1
NVDB_KJENNEMERKE CharacterString 8 0..1
NVDB_KJØRERETNING Kjøreretning 30 0..1
NVDB_KJØRETØYTYPE KjøretøytypeUlykkesinvolvertEnhet 75 0..1
NVDB_KOMMENTARDEKK CharacterString 200 0..1
NVDB_KRYSSVEG Boolean 1 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_POSTNUMMER Integer 4 0..1
NVDB_REGISTRERINGSLAND Registreringsland 50 0..1
NVDB_REGULERINGFORENHETIVEGKRYSS ReguleringForEnhetIVegkryss 70 0..1
NVDB_RETNING RetningUlykkesinvolvertEnhet 20 0..1
NVDB_VEGAVSTANDFRAHINDER Real 4 0..1
NVDB_ÅRSMODELLPÅKJØRETØY Integer 4 0..1
Name Type English Description
antallPersonerPrEnhetIUlykke Integer 5091
bevegelse Bevegelse 5094
dekktype Dekktype 5106
enhetsbokstav Enhetsbokstav 5089
ferdselsformål Ferdselsformål 5097
førerkortUtstedtFørsteGang Date 5098
førsteBerøringspunkt FørsteBerøringspunkt 5101
hinderType HinderType 5104
kjennemerke CharacterString 5088
kjøreretning Kjøreretning 5757
kjøretøytype KjøretøytypeUlykkesinvolvertEnhet 5090
kommentarDekk CharacterString 6829
kryssveg Boolean 5092
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
posisjon Punkt 10737
postnummer Integer 5095
registreringsland Registreringsland 5102
reguleringForEnhetIVegkryss ReguleringForEnhetIVegkryss 5100
retning RetningUlykkesinvolvertEnhet 5093
vegavstandFraHinder Real 5105
årsmodellPåKjøretøy Integer 5103

Vis UlykkesinvolvertEnhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5091 Antall personer pr enhet i ulykke Integer 0 ..1
5094 Bevegelse Bevegelse 0 ..1
5106 Dekktype Dekktype 0 ..1
5089 Enhetsbokstav Enhetsbokstav 1 ..1
5097 Ferdselsformål Ferdselsformål 0 ..1
5098 Førerkort utstedt første gang Date 0 ..1
5101 Første berøringspunkt FørsteBerøringspunkt 0 ..1
5104 Hinder type HinderType 0 ..1
5088 Kjennemerke CharacterString 0 ..1
5757 Kjøreretning Kjøreretning 0 ..1
5090 Kjøretøytype KjøretøytypeUlykkesinvolvertEnhet 0 ..1
6829 Kommentar dekk CharacterString 0 ..1
5092 Kryssveg Boolean 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
10737 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
5095 Postnummer Integer 0 ..1
5102 Registreringsland Registreringsland 0 ..1
5100 Regulering for enhet i vegkryss ReguleringForEnhetIVegkryss 0 ..1
5093 Retning RetningUlykkesinvolvertEnhet 0 ..1
5105 Vegavstand fra hinder Real 0 ..1
5103 Årsmodell på kjøretøy Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av UlykkesinvolvertEnhet 0..1
assosiasjon Består av UlykkesinvolvertEnhet 1..* Er del av Trafikkulykke 0..1
assosiasjon Består av UlykkesinvolvertPerson 0..* Er del av UlykkesinvolvertEnhet 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0