ATK_Influensstrekning 775

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Gir navn på strekningen. F.eks fra - til i kjøreretning CharacterString 0..1
typeTrafikkontroll Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om TypeTrafikkontroll 1..1
merknad Gir merknad CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_TYPETRAFIKKONTROLL TypeTrafikkontroll 30 1..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 250 0..1
Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 7917
typeTrafikkontroll TypeTrafikkontroll 9370
merknad CharacterString 7918
senterlinje Kurve
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis ATK_Influensstrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7917 Navn CharacterString 0 ..1
9370 Type trafikkontroll TypeTrafikkontroll 1 ..1
7918 Merknad CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av ATK_Influensstrekning 0..1
assosiasjon Har ATK_Punkt 0..* Tilhører ATK_Influensstrekning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0