PortDør 13

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
branndør Angir om døren er godkjent branndør Branndør 0..1
bredde Angir bredde av vegobjektet Enhet: Meter Real 0..1
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdePortDør 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierPortDør 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
høyde Angir egenhøyde av vegobjektet Enhet: Meter Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
materiale Angir materiale MaterialePortDør 0..1
normalStilling Angir hva som er normal stilling for dør NormalStillingPortDør 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
produktnavn_Låsesylinder Angir produktnavn for låsesylinder. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
SCADA_Merking Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypePortDør 0..1
utforming Angir hvilken utforming port/dør har UtformingPortDør 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligPortDør 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_BRANNDØR Branndør 3 0..1
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdePortDør 50 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_EIER EierPortDør 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_HØYDE Real 5 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_MATERIALE MaterialePortDør 50 0..1
NVDB_NORMALSTILLING NormalStillingPortDør 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 200 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN_LÅSESYLINDER CharacterString 200 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 100 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_SCADA_MERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_TYPE TypePortDør 50 0..1
NVDB_UTFORMING UtformingPortDør 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligPortDør 50 0..1
Name Type English Description
arkivreferanse CharacterString 11656
branndør Branndør 3509
bredde Real 1680
bruksområde BruksområdePortDør 1251
driftsmerking CharacterString 10475
eier EierPortDør 9782
etableringsår Integer 10338
høyde Real 1577
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
materiale MaterialePortDør 3701
normalStilling NormalStillingPortDør 3730
posisjon Punkt 4721
produktnavn CharacterString 1434
produktnavn_Låsesylinder CharacterString 3813
produsent CharacterString 1512
prosjektreferanse CharacterString 11034
SCADA_Merking CharacterString 11708
tilleggsinformasjon CharacterString 11549
type TypePortDør 1095
utforming UtformingPortDør 1706
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligPortDør 3820

Vis PortDør i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11656 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
3509 Branndør Branndør 0 ..1
1680 Bredde Real 0 ..1
1251 Bruksområde BruksområdePortDør 0 ..1
10475 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
9782 Eier EierPortDør 0 ..1
10338 Etableringsår Integer 0 ..1
1577 Høyde Real 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
3701 Materiale MaterialePortDør 0 ..1
3730 Normal stilling NormalStillingPortDør 0 ..1
4721 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
1434 Produktnavn CharacterString 0 ..1
3813 Produktnavn, låsesylinder CharacterString 0 ..1
1512 Produsent CharacterString 0 ..1
11034 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11708 SCADA-merking CharacterString 0 ..1
11549 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
1095 Type TypePortDør 0 ..1
1706 Utforming UtformingPortDør 0 ..1
3820 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligPortDør 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av PortDør 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av PortDør 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av PortDør 0..1
assosiasjon Består av PortDør 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av PortDør 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0