Trafikkspeil 342

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
utforming Angir hvordan trafikkspeilet er utformet UtformingTrafikkspeil 0..1
materialtype_Speil Angir hvilken materialtype trafikkspeilet er laget av Materialtype_Speil 0..1
oppsettingsutstyr Angir hva trafikkspeilet er festet på. OppsettingsutstyrTrafikkspeil 0..1
diameter Angir diameter av trafikkspeil Enhet: Centimeter Integer 0..1
bredde_Firkant Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Integer 0..1
høyde_Firkant Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Enhet: Centimeter Integer 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierTrafikkspeil 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligTrafikkspeil 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_UTFORMING UtformingTrafikkspeil 20 0..1
NVDB_MATERIALTYPE_SPEIL Materialtype_Speil 20 0..1
NVDB_OPPSETTINGSUTSTYR OppsettingsutstyrTrafikkspeil 30 0..1
NVDB_DIAMETER Integer 3 0..1
NVDB_BREDDE_FIRKANT Integer 3 0..1
NVDB_HØYDE_FIRKANT Integer 3 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierTrafikkspeil 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligTrafikkspeil 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
utforming UtformingTrafikkspeil 7934
materialtype_Speil Materialtype_Speil 7936
oppsettingsutstyr OppsettingsutstyrTrafikkspeil 7935
diameter Integer 2275
bredde_Firkant Integer 7937
høyde_Firkant Integer 7938
etableringsår Integer 10379
driftsmerking CharacterString 10487
tilleggsinformasjon CharacterString 11603
prosjektreferanse CharacterString 11115
eier EierTrafikkspeil 8017
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrafikkspeil 8090
posisjon Punkt 4918
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Trafikkspeil i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7934 Utforming UtformingTrafikkspeil 0 ..1
7936 Materialtype, speil Materialtype_Speil 0 ..1
7935 Oppsettingsutstyr OppsettingsutstyrTrafikkspeil 0 ..1
2275 Diameter Integer 0 ..1
7937 Bredde, firkant Integer 0 ..1
7938 Høyde, firkant Integer 0 ..1
10379 Etableringsår Integer 0 ..1
10487 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
11603 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11115 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
8017 Eier EierTrafikkspeil 0 ..1
8090 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrafikkspeil 0 ..1
4918 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0