Trafikklomme 47

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir primært bruksområde for trafikklomma. BruksområdeTrafikklomme 0..1
navn Angir navn på trafikklomme. CharacterString 0..1
areal Angir arealet av vegobjektet Integer 0..1
lengdeMedFullBredde Angir lengde av trafikklommen med minimum ca. 3 meter bredde Real 0..1
bredde Angir fast bredde for vegobjektet Real 0..1
brøytetAreal Angir hvor stort areal av trafikklomma som brøytes. Integer 0..1
spesieltParkeringsformål Angir at trafikklomme benyttes til spesielt parkerngsformål SpesieltParkeringsformål 0..1
vinteråpen Angir om trafikklomma blir holdt åpen gjennom vinteren. Vinteråpen 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierTrafikklomme 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligTrafikklomme 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
belysning Angir om trafikklommen er belyst BelysningTrafikklomme 0..1
utforming Angir hvordan vegobjektet er utforma UtformingTrafikklomme 0..1
dekketype Angir hvilken type dekke det er på trafikklomma DekketypeTrafikklomme 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeTrafikklomme 50 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_AREAL Integer 4 0..1
NVDB_LENGDEMEDFULLBREDDE Real 5 0..1
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_BRØYTETAREAL Integer 4 0..1
NVDB_SPESIELTPARKERINGSFORMÅL SpesieltParkeringsformål 25 0..1
NVDB_VINTERÅPEN Vinteråpen 3 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierTrafikklomme 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligTrafikklomme 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_BELYSNING BelysningTrafikklomme 40 0..1
NVDB_UTFORMING UtformingTrafikklomme 50 0..1
NVDB_DEKKETYPE DekketypeTrafikklomme 50 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeTrafikklomme 1257
navn CharacterString 3120
areal Integer 1362
lengdeMedFullBredde Real 1307
bredde Real 2239
brøytetAreal Integer 8317
spesieltParkeringsformål SpesieltParkeringsformål 9883
vinteråpen Vinteråpen 4652
etableringsår Integer 10377
tilleggsinformasjon CharacterString 11567
prosjektreferanse CharacterString 11052
eier EierTrafikklomme 11960
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrafikklomme 3125
posisjon Punkt 4754
senterlinje Kurve 5897
område Flate 5900
belysning BelysningTrafikklomme 3122
utforming UtformingTrafikklomme 1118
dekketype DekketypeTrafikklomme 4612
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Trafikklomme i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1257 Bruksområde BruksområdeTrafikklomme 0 ..1
3120 Navn CharacterString 0 ..1
1362 Areal Integer 0 ..1
1307 Lengde med full bredde Real 0 ..1
2239 Bredde Real 0 ..1
8317 Brøytet areal Integer 0 ..1
9883 Spesielt parkeringsformål SpesieltParkeringsformål 0 ..1
4652 Vinteråpen Vinteråpen 0 ..1
10377 Etableringsår Integer 0 ..1
11567 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11052 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11960 Eier EierTrafikklomme 0 ..1
3125 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrafikklomme 0 ..1
4754 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
5897 Geometri, linje Kurve 0 ..1
5900 Geometri, flate Flate 0 ..1
3122 Belysning BelysningTrafikklomme 0 ..1
1118 Utforming UtformingTrafikklomme 0 ..1
4612 Dekketype DekketypeTrafikklomme 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Trafikklomme 0..* assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Trafikklomme 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* Trafikklomme 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Trafikklomme 0..1
assosiasjon Trafikklomme 0..* assosiertHoldeplassutrustning AbstraktHoldeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Strekning AbstraktTilstandSkadeFU_Strekning 0..* Trafikklomme 0..1
arv subtype Trafikklomme supertype AbstraktTrafikklomme
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0