StørreInvestering 11318

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om tiltak er større investering eller ikke

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 19093
nei 19094

Vis StørreInvestering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19093 Ja 0 ..1
19094 Nei 0 ..1