Geodataprodusent

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
Navn Type Lengde Multiplisitet
Name Type English Description

Vis Geodataprodusent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Geodataprodusent supertype CharacterString