Overvann 10604

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om anlegget håndterer overvann fra tunnel/veg

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
fraTunnel Fra tunnel
fraVegIDagen Fra veg i dagen
fraVegIDagenOgTunnel Fra veg i dagen og tunnel
ikkeOvervann Ikke overvann
Verdi Navn Beskrivelse
fraTunnel Fra tunnel
fraVegIDagen Fra veg i dagen
fraVegIDagenOgTunnel Fra veg i dagen og tunnel
ikkeOvervann Ikke overvann
Name Type English Description
fraTunnel 17015
fraVegIDagen 17016
fraVegIDagenOgTunnel 17017
ikkeOvervann 17018

Vis Overvann i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17015 Fra tunnel 0 ..1
17016 Fra veg i dagen 0 ..1
17017 Fra veg i dagen og tunnel 0 ..1
17018 Ikke overvann 0 ..1