Dokumentasjon 446

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dato Angir dato. Mest aktuelt i forbindelse med bilder. Dato da bildet ble tatt. Date 0..1
type Angir hvilken type dokumentasjon det er tale om TypeDokumentasjon 0..1
vedlegg Selve dokumentet som det refereres til. Kan være bilde, tekst, video osv. BinærObjekt 0..1
mikrobilde Mikrobilde. Samme bilde som fullskalabilde, men i mindre format. Krever lite lagringsplass BinærObjekt 0..1
filnavn Angir filnavn til bilde/dokument CharacterString 0..1
hyperlink Hyperlink (URL) til angitt dokument. CharacterString 0..1
tekst Gir forklarende tekst til f.eks bilde, tegning, mm CharacterString 0..1
ansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for dokumentasjonen. CharacterString 0..1
arkiveringskode Angir arkivkode for dokumentasjon som ligger i manuelle arkiv. CharacterString 0..1
merknad Gir tilleggsinformasjon om Dokumentasjon CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DATO Date 8 0..1
NVDB_TYPE TypeDokumentasjon 30 0..1
NVDB_VEDLEGG BinærObjekt 0..1
NVDB_MIKROBILDE BinærObjekt 0..1
NVDB_FILNAVN CharacterString 250 0..1
NVDB_HYPERLINK CharacterString 400 0..1
NVDB_TEKST CharacterString 200 0..1
NVDB_ANSVARLIG CharacterString 30 0..1
NVDB_ARKIVERINGSKODE CharacterString 30 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 250 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
dato Date 2358
type TypeDokumentasjon 2361
vedlegg BinærObjekt 7900
mikrobilde BinærObjekt 7901
filnavn CharacterString 2356
hyperlink CharacterString 10804
tekst CharacterString 2357
ansvarlig CharacterString 2359
arkiveringskode CharacterString 2360
merknad CharacterString 7903
posisjon Punkt 4964
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Dokumentasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2358 Dato Date 0 ..1
2361 Type TypeDokumentasjon 0 ..1
7900 Vedlegg BinærObjekt 0 ..1
7901 Mikrobilde BinærObjekt 0 ..1
2356 Filnavn CharacterString 0 ..1
10804 Hyperlink CharacterString 0 ..1
2357 Tekst CharacterString 0 ..1
2359 Ansvarlig CharacterString 0 ..1
2360 Arkiveringskode CharacterString 0 ..1
7903 Merknad CharacterString 0 ..1
4964 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBelysningspunkt Belysningspunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVannhåndteringsanlegg Vannhåndteringsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBassengMagasin BassengMagasin 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTemperaturmåler Temperaturmåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertPumpe Pumpe 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTelehiv Telehiv 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGangfelt Gangfelt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafikklomme Trafikklomme 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrapp Trapp 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGangadkomst Gangadkomst 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertReisetidsregistreringspunkt Reisetidsregistreringspunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegdekke_Sporfylling Vegdekke_Sporfylling 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVinterdriftsklasse Vinterdriftsklasse 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTunnelløpUtenTrafikk TunnelløpUtenTrafikk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGatevarme Gatevarme 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKum Kum 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkråning Skråning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBelysningsstrekning Belysningsstrekning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRasteplass Rasteplass 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertPlastringErosjonssikring PlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBrannslokningsapparat Brannslokningsapparat 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSidearealTunnel SidearealTunnel 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRadar Radar 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkap_Teknisk Skap_Teknisk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSykkelrute_HovednettByTettsted Sykkelrute_HovednettByTettsted 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSignalpunkt Signalpunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertAvkjørsel_Holdningsklasse Avkjørsel_Holdningsklasse 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertHydrant Hydrant 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKalksementpeler Kalksementpeler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKommentar Kommentar 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStreknings_ATK Streknings_ATK 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFrostsikringslag Frostsikringslag 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkredmagasinFanggrøft SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFilterlag Filterlag 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertLekeapparat Lekeapparat 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBreddeutvidelse_Kryss Breddeutvidelse_Kryss 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVoll Voll 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertForsterkningslag Forsterkningslag 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBrannslokkingsanlegg Brannslokkingsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertElektrostatiskRensesløyfe ElektrostatiskRensesløyfe 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTverrprofil Tverrprofil 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertInspeksjonsluke Inspeksjonsluke 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegsperring Vegsperring 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertToalettanlegg Toalettanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertForbikjøringsstrekning Forbikjøringsstrekning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFartstavle Fartstavle 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertDyresperre Dyresperre 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertHydraveg Hydraveg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertHøydemåler Høydemåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Belysning TilstandSkade_Belysning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertLukketRørgrøft LukketRørgrøft 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertMåleutstyr_Svevestøv Måleutstyr_Svevestøv 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertLysmåler Lysmåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Fjellskjæring TilstandSkade_Fjellskjæring 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegstengning Vegstengning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafikkulykke Trafikkulykke 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBetongutstøping Betongutstøping 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFriksjonsmåleserie Friksjonsmåleserie 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkred_VarslingOvervåkning Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFotocelle Fotocelle 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRekkverk Rekkverk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertArmeringsnett Armeringsnett 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegdekke_Fresing Vegdekke_Fresing 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandsgrad_Skjerm_Test Tilstandsgrad_Skjerm 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertReferansepunkt Referansepunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertLeskur Leskur 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTaktileIndikatorer TaktileIndikatorer 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertUPS UPS 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Grøft TilstandSkade_Grøft 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVannOgFrostsikring VannOgFrostsikring 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertNødtelefon Nødtelefon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkiltplate Skiltplate 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertViltfare Viltfare 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertReferansestolpe Referansestolpe 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBomstasjon Bomstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKabel Kabel 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkredutløsningstiltak Skredutløsningstiltak 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTuristveg Turistveg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertElektriskAnlegg ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertUtemøbler Utemøbler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegbom Vegbom 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertParkeringsområde Parkeringsområde 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTunnelsjakt Tunnelsjakt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertViltskremmereVarslere ViltskremmereVarslere 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRømningslysstrekning Rømningslysstrekning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertPortDør PortDør 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStøttemur Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFerist Ferist 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFaunapassasje Faunapassasje 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFartsgrense_Variabel FartsgrenseVariabel 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Rekkverk TilstandSkade_Rekkverk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKryssingsmulighetÅpning KryssingsmulighetÅpning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertNaturområde Naturområde 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSiktmåler Siktmåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGate Veglenkeadresse 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafikkstasjon Trafikkstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKamera Kamera 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertOvervannsrenne Overvannsrenne 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegkryss Vegkryss 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertOmkjøringsrute Omkjøringsrute 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRegion Region 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTelefonsentral Telefonsentral 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkredpunkt Skredpunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBreddemåling Breddemåling 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandsgrad_SidegrøftDyp Tilstandsgrad_SidegrøftDyp 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafikanttilbud Trafikanttilbud 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBergsikring Bergsikring 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertAvkjørsel Avkjørsel 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertDetektor_Trafikk Detektor_Trafikk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFerjeleie Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBusker Busker 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafo Trafo 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertNødutgang Nødutgang 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKlimaanlegg Klimaanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSignalhode Signalhode 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGrøntanlegg Grøntanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGate Veglenkeadresse 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVannstandsmåler Vannstandsmåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertJordvollMotFjellskjæring JordvollMotFjellskjæring 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegskulderVegkant VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertLedelysstrekning_Optisk Ledelysstrekning_Optisk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFeierode Feierode 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStrørode Strørode 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertHøydehinder Høydehinder 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBrannvarslingsanlegg Brannvarslingsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSykkeltilbud_Riksvegrute Sykkeltilbud_Riksvegrute 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKunstUtsmykking KunstUtsmykking 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegdekke_Flatelapping Vegdekke_Flatelapping 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSnuplass Snuplass 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBlomsterbeplantning Blomsterbeplantning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFysiskInngrepIVannforekomst FysiskInngrepIVannforekomst 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkredsikring_Forbygning Skredsikring_Forbygning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVariabeltSkilt VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkadeFU_Strekning TilstandSkadeFU_Strekning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertElvBekk_Gjenlagt ElvBekk_Gjenlagt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSnøIsrydding SnøIsrydding 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFiberduk Fiberduk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTS_Inspeksjon TS_Inspeksjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegoppmerking_Langsgående Vegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGrasdekker Grasdekker 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFriksjonsmåling Friksjonsmåling 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafikkøy Trafikkøy 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTunnelportal Tunnelportal 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertUndergrunn Undergrunn 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkredutsattVeg SkredutsattVeg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandsgrad_Kum Tilstandsgrad_Kum 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTeledybdemåler Teledybdemåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrær Trær 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFjellrom Bergrom 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKondensmåler Kondensmåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafikkregistreringsstasjon Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStrøsandkasse Strøsandkasse 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGjerde Gjerde 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkredsikring_Bremsekjegler Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkiltpunkt Skiltpunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKabelgrøft Kabelgrøft 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStengningslenke Stengningslenke 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSykkelparkering Sykkelparkering 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKommune Kommune 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegoppmerking_Tverrgående Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTennpunkt Tennpunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStyreapparat Styreapparat 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertOppslagstavleForRutetabell OppslagstavleForRutetabell 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRist Rist 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRenovasjon Renovasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTunnelport Tunnelport 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBærelag Bærelag 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKantstein Kantstein 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKontrollVeieplass KontrollVeieplass 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Skiltplate TilstandSkade_Skiltplate 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBrøytestikk Brøytestikk 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGrøft_Åpen Grøft_Åpen 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkjerm Skjerm 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGjerdeport Gjerdeport 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFremmedeArter FremmedeArter 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTaljerLøfteutstyr TaljerLøfteutstyr 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKollektivknutepunkt Kollektivknutepunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertLysmast Lysmast 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKantstolperRefleks KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKantklippareal Kantklippareal 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVentilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSnøskjerm Snøskjerm 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBygning Bygning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSiktsone Siktsone 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTEN_TVeg TEN_TVeg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFordelingstavle Fordelingstavle 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_SkulderKant TilstandSkade_SkulderKant 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertPlantekasseKrukke PlantekasseUrne 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRekkverksende Rekkverksende 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertNødstrømsaggregat Nødstrømsaggregat 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Dekke TilstandSkade_Dekke 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegavdeling Vegavdeling 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFortau Fortau 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertUlykkespunkt Ulykkespunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertNødstasjon Nødstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegminne Vegminne 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFartsgrense Fartsgrense 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVindmåler Vindmåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStativForTuristinfo StativForTuristinfo 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrekkekum Trekkekum 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBrøyterode Brøyterode 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkred Skred 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFylling Fyllingsskråning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertJernbanekryssing Jernbanekryssing 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Skiltpunkt TilstandSkade_Skiltpunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFanggjerde Fanggjerde 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandsgrad_StikkrenneKulvert Tilstandsgrad_StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertLysarmatur Lysarmatur 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafikkspeil Trafikkspeil 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertBranndetektor Branndetektor 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertArtsrikVegkant ArtsrikVegkant 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSykkelrute_TurFritid Sykkelrute_TurFritid 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertDøgnhvileplass Døgnhvileplass 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVifteVentilator VifteVentilator 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkredoverbygg Skredoverbygg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertNedføringsrenne Nedføringsrenne 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRekkverksskjøt Rekkverksskjøt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVærstasjon Værstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertNedsenkaKantstein NedsenkaKantstein 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertAntenne Antenne 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertRørledning Rørledning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkade_Strekning TilstandSkade_Strekning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKabelbr_Uten_Stige Kabelbr_Uten_Stige 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertHoldeplassutrustning Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertKontraktsområde Kontraktsområde 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStikkrenneKulvert StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkjæring Skjæring 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertPolitidistrikt Politidistrikt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertUndergang Undergang 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFylke Fylke 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFartsdemper Fartsdemper 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertPumpestasjon Pumpestasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrafikkdeler Trafikkdeler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertStøtpute Støtpute 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertReferansestrekning Referansestrekning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegdekke Vegdekke 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGassmåler Gassmåler 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTrekkerørKanal TrekkerørKanal 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSikringsbolt Sikringsbolt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertMembran Membran 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSkiltportal Skiltportal 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertSignalanlegg Signalanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertVegkommentar Vegkommentar 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertFerjeoppstillingsplass Ferjeoppstillingsplass 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0