Dokumentasjon 446

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dato Angir dato. Mest aktuelt i forbindelse med bilder. Dato da bildet ble tatt. Date 0..1
type Angir hvilken type dokumentasjon det er tale om TypeDokumentasjon 0..1
vedlegg Selve dokumentet som det refereres til. Kan være bilde, tekst, video osv. BinærObjekt 0..1
mikrobilde Mikrobilde. Samme bilde som fullskalabilde, men i mindre format. Krever lite lagringsplass BinærObjekt 0..1
filnavn Angir filnavn til bilde/dokument CharacterString 0..1
hyperlink Hyperlink (URL) til angitt dokument. CharacterString 0..1
tekst Gir forklarende tekst til f.eks bilde, tegning, mm CharacterString 0..1
ansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for dokumentasjonen. CharacterString 0..1
arkiveringskode Angir arkivkode for dokumentasjon som ligger i manuelle arkiv. CharacterString 0..1
merknad Gir tilleggsinformasjon om Dokumentasjon CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_DATO Date 8 0..1
NVDB_TYPE TypeDokumentasjon 30 0..1
NVDB_VEDLEGG BinærObjekt 0..1
NVDB_MIKROBILDE BinærObjekt 0..1
NVDB_FILNAVN CharacterString 250 0..1
NVDB_HYPERLINK CharacterString 400 0..1
NVDB_TEKST CharacterString 200 0..1
NVDB_ANSVARLIG CharacterString 30 0..1
NVDB_ARKIVERINGSKODE CharacterString 30 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 250 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
dato Date 2358
type TypeDokumentasjon 2361
vedlegg BinærObjekt 7900
mikrobilde BinærObjekt 7901
filnavn CharacterString 2356
hyperlink CharacterString 10804
tekst CharacterString 2357
ansvarlig CharacterString 2359
arkiveringskode CharacterString 2360
merknad CharacterString 7903
posisjon Punkt 4964
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Dokumentasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2358 Dato Date 0 ..1
2361 Type TypeDokumentasjon 0 ..1
7900 Vedlegg BinærObjekt 0 ..1
7901 Mikrobilde BinærObjekt 0 ..1
2356 Filnavn CharacterString 0 ..1
10804 Hyperlink CharacterString 0 ..1
2357 Tekst CharacterString 0 ..1
2359 Ansvarlig CharacterString 0 ..1
2360 Arkiveringskode CharacterString 0 ..1
7903 Merknad CharacterString 0 ..1
4964 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vannhåndteringsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tank 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av BassengMagasin 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Temperaturmåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Pumpe 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Telehiv 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Gangfelt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikklomme 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trapp 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Gangadkomst 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Reisetidsregistreringspunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegdekke_Sporfylling 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vinterdriftsklasse 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TunnelløpUtenTrafikk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Gatevarme 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kum 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skråning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Belysningsstrekning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av PlastringErosjonssikring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Brannslokningsapparat 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av SidearealTunnel 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Radar 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skap_Teknisk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sykkelrute_HovednettByTettsted 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Signalpunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Avkjørsel_Holdningsklasse 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Hydrant 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kalksementpeler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kommentar 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Streknings_ATK 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Frostsikringslag 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Filterlag 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Lekeapparat 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Voll 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Forsterkningslag 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Omkjøringsruteinnsats_Punkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Brannslokkingsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av ElektrostatiskRensesløyfe 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tverrprofil 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Inspeksjonsluke 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegsperring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Toalettanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Forbikjøringsstrekning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fartstavle 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Dyresperre 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Hydraveg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Høydemåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Belysning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av LukketRørgrøft 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fastmerke 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Måleutstyr_Svevestøv 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Lysmåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Fjellskjæring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegstengning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikkulykke 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Betongutstøping 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Friksjonsmåleserie 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fotocelle 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Armeringsnett 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegdekke_Fresing 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tilstandsgrad_Skjerm 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Referansepunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Leskur 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TaktileIndikatorer 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av UPS 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Grøft 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av VannOgFrostsikring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Nødtelefon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skiltplate 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Viltfare 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Bomstasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kabel 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skredutløsningstiltak 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Turistveg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Utemøbler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegbom 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Parkeringsområde 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tunnelsjakt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av ViltskremmereVarslere 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rømningslysstrekning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av PortDør 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Støttekonstruksjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ferist 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Faunapassasje 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av FartsgrenseVariabel 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av KjemiskPåvirkningAvVannforekomst 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av KryssingsmulighetÅpning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Naturområde 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Siktmåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Veglenkeadresse 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikkstasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Punkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kamera 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sykkelfelt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Overvannsrenne 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegkryss 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Omkjøringsrute 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Region 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Telefonsentral 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skredpunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Breddemåling 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tilstandsgrad_SidegrøftDyp 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikanttilbud 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Bergsikring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Avkjørsel 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Detektor_Trafikk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Busker 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafo 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Nødutgang 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Klimaanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Signalhode 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Grøntanlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertGate Veglenkeadresse 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vannstandsmåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av JordvollMotFjellskjæring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av VegskulderVegkant 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ledelysstrekning_Optisk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Feierode 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Strørode 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Høydehinder 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Brannvarslingsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sykkeltilbud_Riksvegrute 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av KunstUtsmykking 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegdekke_Flatelapping 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Snuplass 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Blomsterbeplantning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av FysiskInngrepIVannforekomst 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skredsikring_Forbygning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av VariabeltSkilt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkadeFU_Strekning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av ElvBekk_Gjenlagt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av SnøIsrydding 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fiberduk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TS_Inspeksjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegoppmerking_Langsgående 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Grasdekker 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Friksjonsmåling 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikkøy 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tunnelportal 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Undergrunn 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av SkredutsattVeg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tilstandsgrad_Kum 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Teledybdemåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trær 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Bergrom 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kondensmåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikkregistreringsstasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Strøsandkasse 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av ATK_Punkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Gjerde 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skredsikring_Bremsekjegler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skiltpunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kabelgrøft 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Stengningslenke 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sykkelparkering 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kommune2019 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegoppmerking_Tverrgående 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tennpunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Styreapparat 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av OppslagstavleForRutetabell 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rist 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tunnelport 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Bærelag 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kantstein 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av KontrollVeieplass 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Skiltplate 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Brøytestikk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Grøft_Åpen 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skjerm 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Gjerdeport 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av FremmedeArter 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TaljerLøfteutstyr 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kollektivknutepunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Lysmast 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kantklippareal 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ventilasjonsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Snøskjerm 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Siktsone 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TEN_TVeg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Omkjøringsruteinnsats_Strekning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fordelingstavle 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_SkulderKant 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av PlantekasseUrne 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rekkverksende 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Nødstrømsaggregat 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Dekke 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegavdeling 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ulykkespunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Nødstasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegminne 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fartsgrense 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vindmåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Gravetillatelse 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av StativForTuristinfo 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trekkekum 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Brøyterode 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skred 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fyllingsskråning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Jernbanekryssing 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Skiltpunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fanggjerde 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tilstandsgrad_StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Lysarmatur 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikkspeil 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Branndetektor 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av ArtsrikVegkant 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sykkelrute_TurFritid 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Døgnhvileplass 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av VifteVentilator 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skredoverbygg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Nedføringsrenne 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rekkverksskjøt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av NedsenkaKantstein 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Antenne 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rørledning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av BrannhendelseITunnel 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Strekning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kabelbr_Uten_Stige 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kontraktsområde 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skjæring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Politidistrikt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Undergang 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fylke2019 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fartsdemper 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trafikkdeler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Støtpute 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Referansestrekning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegdekke 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Gassmåler 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TrekkerørKanal 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sikringsbolt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fylling_Volum 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Membran 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Signalanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkadeFU_Punkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegkommentar 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ferjeoppstillingsplass 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0