Snøskjerm 848

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir bruksområde for vegobjektet BruksområdeSnøskjerm 0..1
lengde Angir total lengde av vegobjektet Enhet: Meter Real 0..1
høydeOverTerreng Angir avstand fra terreng til topp skjerm Enhet: Meter Real 0..1
bakkeklaring Angir avstand fra terreng opp til første horisontale bord Enhet: Meter Real 0..1
gjennomsnittligAvstandTilVeg Gjennomsnittlig avstand fra vegkant til snøskjerm Enhet: Meter Integer 0..1
skjermtetthet Angir dekningsgrad mellom nederste og øverste bord Enhet: Prosent Integer 0..1
byggemateriale Angir hvilket materiale objektet er bygget av Byggemateriale 0..1
adkomst Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold AdkomstSnøskjerm 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierSnøskjerm 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligSnøskjerm 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeSnøskjerm 24 0..1
NVDB_LENGDE Real 6 0..1
NVDB_HØYDEOVERTERRENG Real 4 0..1
NVDB_BAKKEKLARING Real 4 0..1
NVDB_GJENNOMSNITTLIGAVSTANDTILVEG Integer 4 0..1
NVDB_SKJERMTETTHET Integer 3 0..1
NVDB_BYGGEMATERIALE Byggemateriale 40 0..1
NVDB_ADKOMST AdkomstSnøskjerm 24 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_EIER EierSnøskjerm 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligSnøskjerm 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeSnøskjerm 9627
lengde Real 9628
høydeOverTerreng Real 9629
bakkeklaring Real 9632
gjennomsnittligAvstandTilVeg Integer 9630
skjermtetthet Integer 9631
byggemateriale Byggemateriale 9633
adkomst AdkomstSnøskjerm 9634
etableringsår Integer 9640
tilleggsinformasjon CharacterString 9871
prosjektreferanse CharacterString 11163
FKB_ID CharacterString 10856
eier EierSnøskjerm 9638
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSnøskjerm 9639
senterlinje Kurve 9641
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Snøskjerm i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9627 Bruksområde BruksområdeSnøskjerm 0 ..1
9628 Lengde Real 0 ..1
9629 Høyde over terreng Real 0 ..1
9632 Bakkeklaring Real 0 ..1
9630 Gjennomsnittlig avstand til veg Integer 0 ..1
9631 Skjermtetthet Integer 0 ..1
9633 Byggemateriale Byggemateriale 0 ..1
9634 Adkomst AdkomstSnøskjerm 0 ..1
9640 Etableringsår Integer 0 ..1
9871 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11163 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10856 FKB_ID CharacterString 0 ..1
9638 Eier EierSnøskjerm 0 ..1
9639 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSnøskjerm 0 ..1
9641 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Snøskjerm 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Snøskjerm 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Snøskjerm 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Snøskjerm 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0