Radio Radio

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(S-57 RDOSTA)
Note: S-57 RDOSTA
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
radiofyrtype betegner type radiofyr Merknad: S57 CATROS Radiofyrtype (kodeliste) 0..1
kallSignal stasjonens kall-signal CharacterString 0..1
kommunikasjonskanal tilgjengelig VHF-kanal nummer CharacterString 0..1
nominellRekkevidde Real 0..1
retning linjestykke med lengde og retning Retningsvektor (datatype) 0..1
- retningsverdi generelt element med angivelse av retning Real 1..1
- retningsenhet enhet for retning Retningsenhet (kodeliste) 1..1
- retningsreferanse referansesystem for retning Retningsreferanse (kodeliste) 1..1
sjøsignalFrekvens signalfrekvens i Hz Integer 0..1
modulasjon RadiofyrModulasjon (kodeliste) 0..1
Signalutstyr
Navn Type Lengde Multiplisitet
RADIO_FYR_TYPE Radiofyrtype 2 0..1
KOM_KALLSIGNAL CharacterString 0..1
KOM_KANAL CharacterString 0..1
NOMINELLREKKEVIDDE Real 0..1
RETNING Retningsvektor 0..1
SJØ_SIGFRQ Integer 3 0..1
RadiofyrModulasjon 0..1
Name Type English Description
radiofyrtype Radiofyrtype categoryOfRadioStation the category of the radio station. Note: S-57 CATROS
kallSignal CharacterString callSign the designated call-sign of a radio station. Note: S-57 CALSGN
kommunikasjonskanal CharacterString
nominellRekkevidde Real valueOfNominalRange
retning Retningsvektor directionalVector line segment with length and orientation. Note: from SOSI 4.0 chapter about General Types, slightly related to S-57 ORIENT: Orientation
sjøsignalFrekvens Integer signalFrequency the frequency of a signal for use by maritime transportation. Note: S-57 SIGFRQ
modulasjon RadiofyrModulasjon radioBeaconModulation

Vis Radio i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Radiofyrtype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Retningsvektor 0 ..1
Integer 0 ..1
RadiofyrModulasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Radio supertype Signalutstyr