Tennpunkt 481

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utstyr for tenning av belysning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tennpunktnummer Angir nummer til tennpunkt CharacterString 0..1
spenning Angir spenning enheten opererer med Enhet: Volt SpenningTennpunkt 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TENNPUNKTNUMMER CharacterString 10 0..1
NVDB_SPENNING SpenningTennpunkt 12 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
tennpunktnummer CharacterString 3892
spenning SpenningTennpunkt 10080
etableringsår Integer 10070
driftsmerking CharacterString 10071
produsent CharacterString 10073
produktnavn CharacterString 10072
prosjektreferanse CharacterString 11139
posisjon Punkt 4996
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Tennpunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3892 Tennpunktnummer CharacterString 0 ..1
10080 Spenning SpenningTennpunkt 0 ..1
10070 Etableringsår Integer 0 ..1
10071 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
10073 Produsent CharacterString 0 ..1
10072 Produktnavn CharacterString 0 ..1
11139 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4996 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Tennpunkt 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Tennpunkt 0..* Er tilkoplet til Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tennpunkt 0..1
assosiasjon Består av Tennpunkt 0..* Er del av ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tennpunkt 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0