Antenne 470

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir type Type 0..1
høyde Angir vegobjektets høyde Enhet: Meter Real 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
SCADA_Merking Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. Eier 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet Vedlikeholdsansvarlig 0..1
vedlikeholdsansvarlig_Navn Angir navn på vedlikeholdsansvarlig. CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE Type 50 0..1
NVDB_HØYDE Real 5 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_SCADA_MERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 200 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER Eier 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG Vedlikeholdsansvarlig 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
type Type 3779
høyde Real 3874
etableringsår Integer 4072
driftsmerking CharacterString 11446
SCADA_Merking CharacterString 11733
produsent CharacterString 3543
produktnavn CharacterString 3806
tilleggsinformasjon CharacterString 11617
arkivreferanse CharacterString 11691
prosjektreferanse CharacterString 11131
eier Eier 3518
vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig 8106
vedlikeholdsansvarlig_Navn CharacterString 10578
posisjon Punkt 4987
senterlinje Kurve 10579
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Antenne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3779 Type Type 0 ..1
3874 Høyde Real 0 ..1
4072 Etableringsår Integer 0 ..1
11446 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
11733 SCADA-merking CharacterString 0 ..1
3543 Produsent CharacterString 0 ..1
3806 Produktnavn CharacterString 0 ..1
11617 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11691 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11131 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
3518 Eier Eier 0 ..1
8106 Vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig 0 ..1
10578 Vedlikeholdsansvarlig, navn CharacterString 0 ..1
4987 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
10579 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Antenne 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Antenne 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Antenne 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Antenne 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Antenne 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0