ElvBekk RiverBrook

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

vannvei for rennende vann
Water course for running water.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
vannBredde grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninge VannBredde (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
Kurve Kurve 0..1
VANNBR VannBredde 1 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
vannBredde VannBredde water width rough classification of watercourses according to average width over longer expanses

Vis ElvBekk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Kurve 0 ..1
VannBredde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ElvBekk 1 avgrensning ElvelinjeFiktiv 0..*
assosiasjon ElvBekk 2 avgrensning ElveElvSperre 0..*
assosiasjon ElvBekk 1..* utløpspunkt Elveutløp 0..*
assosiasjon ElvBekk 1 FerskvannTørrfallkant 0..*
assosiasjon ElvBekk 1 avgrensning InnsjøElvSperre 0..*
assosiasjon ElvBekk 1..* avgrensning ElvBekkKant 0..*
assosiasjon avgrensning HavElvSperre 0..* ElvBekk 1