TypeTrafikkontroll 9370 NVDB_TYPETRAFIKKONTROLL

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Strekning med ATK-punkter Strekning med ATK-punkter Strekning med ATK-punkter
Streknings-ATK Streknings-ATK Streknings-ATK
Verdi Navn Beskrivelse
Strekning med ATK-punkter Strekning med ATK-punkter
Streknings-ATK Streknings-ATK
Name Description Code value
13097 13097
13098 13098

Vis TypeTrafikkontroll i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13097 Strekning med ATK-punkter 1 ..1
13098 Streknings-ATK 1 ..1