FlytendeMerke FloatingNavigationMark

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bøyeform angir bøyeform/fasong Bøyeform (kodeliste) 1..1
Sjømerke
radarReflektor Boolean 0..1
imoToppmerketype Merknad: S57 TOPSHP IMOToppmerketype (kodeliste) 0..1
nasjonalToppmerketype Merknad: ikke S-57 Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) 0..1
merkelistenummer Integer 0..1
vanndybde loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] Real 0..1
dybdeMålemetode Merknad: S57 TECSOU DybdeMålemetode (kodeliste) 0..1
farge1 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
farge2 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
farge3 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
fargemønster Merknad: S57 COLPAT Merkemønster (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RADARREFLEKTOR Boolean 0..1
IMOTOPPMERKETYPE IMOToppmerketype (kodeliste) 2 0..1
NASJONALTOPPMERKETYPE Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) 1 0..1
MERKELISTENUMMER Integer 0..1
DYBDE Real 0..1
DybdeMålemetode (kodeliste) 0..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
MERKEMØNSTER Merkemønster (kodeliste) 0..1
BØYE_FORM Bøyeform 2 1..1
Name Type English Description
radarReflektor Boolean retroReflector
imoToppmerketype IMOToppmerketype (kodeliste) topmarkDaymarkShape the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP
nasjonalToppmerketype Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) nationalTopMarkType the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP
merkelistenummer Integer navigationalMarkListNumber
vanndybde Real waterdepth the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types?
dybdeMålemetode DybdeMålemetode (kodeliste) techniqueOfSoundingMeasurement the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU
farge1 Sjømerkefarge (kodeliste)
farge2 Sjømerkefarge (kodeliste)
farge3 Sjømerkefarge (kodeliste)
fargemønster Merkemønster (kodeliste) colourPattern the category of the colour pattern. Note: S-57 COLPAT
bøyeform Bøyeform buoyShape the category of a buoy's shape. The principal shapes are those recommended in the

Vis FlytendeMerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Bøyeform 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Installasjonsbøye supertype FlytendeMerke
arv subtype IsolertFarebøye supertype FlytendeMerke
arv subtype Lateralbøye supertype FlytendeMerke
arv subtype FlytendeMerke supertype Sjømerke
arv subtype Kardinalbøye supertype FlytendeMerke
arv subtype Senterledbøye supertype FlytendeMerke