Kontaktperson

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

person som kan kontaktes i forbindelse med en forespørsel
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
Navn Type Lengde Multiplisitet
Name Type English Description

Vis Kontaktperson i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kontaktperson supertype CharacterString