InnmålingsdataLevert 11527

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er levert innmålingsdata som dokumenterer geografisk plassering av tiltak.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 19582
nei 19583

Vis InnmålingsdataLevert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19582 Ja 0 ..1
19583 Nei 0 ..1