Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå produktspesifikasjon

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på leilighetsnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ti adresseobjekter Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå

Eier: Kartverket

Gyldig

20180501


Matrikkelen - Adresse produktspesifikasjon

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. her realisert på husnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ett adresseobjekt, men bruksenhetsnummerene (som identifiserer de ti leilighetene) ligger som egenskaper til adresseobjektet. Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse

Eier: Kartverket

Gyldig

20180501


N1000 Kartdata produktspesifikasjon

N1000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20160901


N1000 Kartdata produktspesifikasjon

N1000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20170701


N2000 Kartdata produktspesifikasjon

N2000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20170701


N250 Kartdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20150901


N250 Kartdata produktspesifikasjon

N250 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20170701


N50 Kartdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20150901


N50 Kartdata produktspesifikasjon

N50 Kartdata er kartografisk redigert i forhold til presentasjonsregler tilsvarende hovedkartserien Norge 1:50 000. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20170401


N500 Kartdata produktspesifikasjon

N500 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20170701


N5000 Kartdata produktspesifikasjon

N5000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20160901


N5000 Kartdata produktspesifikasjon

N5000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20170701


Postnummerområder produktspesifikasjon

Postens inndeling av Norge i postområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder

Eier: Kartverket

Gyldig

20180215


Befolkning på grunnkretsnivå produktspesifikasjon

Modell for å vise befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå

Eier: Kartverket

Gyldig

20200202


Nasjonalt register over luftfartshindre produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) og de dataene som leveres ut fra dette systemet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre

Eier: Kartverket

Gyldig

20160202


Nasjonalt register over luftfartshindre produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) og de dataene som leveres ut fra dette systemet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre

Eier: Kartverket

Gyldig

20180322


Sjøkart-Dybdedata_20181101 produktspesifikasjon

Ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull.Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Dybdedata gjelder kun saltvann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101

Eier: Kartverket

Gyldig

20181101


Sjøkart-Dybdedata_20201001 produktspesifikasjon

Ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull.Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Dybdedata gjelder kun saltvann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001

Eier: Kartverket

Gyldig

20201001


Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen produktspesifikasjon

datamodell som beskriver skyteanlegg og skytebaner i register hos Det frivillige Skyttervesen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen

Eier: Kartverket

gyldig

20190301


Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen produktspesifikasjon

datamodell som beskriver skyteanlegg og skytebaner i register hos Det frivillige Skyttervesen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen

Eier: Kartverket

Gyldig

20190301


Laster....