Referansedata Videostasjoner produktspesifikasjon

Datamodell for Referansedata Videostasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i kystsonen. Det er basert på videoanalyse og viser stedene der kartleggingsprosjektet Marine Grunnkart I Kystsonen har samlet inn videomateriale.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Referansedata Videostasjoner

Eier: Havforskningsinstituttet

Gyldig

20221201


Mareano videostasjoner produktspesifikasjon

Videostasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano videostasjoner

Eier: Havforskningsinstituttet

Gyldig

20210501


Menneskelig påvirkning -Trålspor produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor

Eier: Havforskningsinstituttet

Utkast

20230301


Laster....