Berg 4.1 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Berggrunn\Berg 4.1

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Ukjent

4.1


Dyrebesetninger produktspesifikasjon

Datasettet omfatter aktive dyrehold med produksjonsdyr

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger

Eier: Mattilsynet

Ukjent

20160810


Ferdigvegsdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.10


Ferdigvegsdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata

Eier: Statens vegvesen

Ukjent


Ferdigvegsdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata

Eier: Statens vegvesen

Ukjent


Ferdigvegsdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

4.10


Fiskehavntrafikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Fiskehavntrafikk

Eier: Kartverket

Ukjent

1.0


Fiskerihavn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fiskerihavner\Fiskerihavn

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


FKB-AR5 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\FKB-AR5

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

4.02-2011-12-01


Fyreiendom produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


Havnetrafikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Havnetrafikk

Eier: Kartverket

Ukjent

1.0


ISPS_Havneanlegg-20151117 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\ISPS\ISPS_Havneanlegg-20151117

Eier: Kystverket

Ukjent

20151117


Jordkvalitet produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20150401


Jordkvalitet produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Jordkvalitet

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20161212


Jordsmonn produktspesifikasjon

jordsmonn er den delen av det løse laget i jordskorpa som påvirkes av fysiske, kjemiske og biologiske prosesser betinget av faktorer som tid, klima, topografi, opphavsmateriale og levende organismer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\EldreUtgaveJord\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

4.0


Jordsmonn produktspesifikasjon

Datasettet inneholder alle temakart som tilbys i Skog og landskap sin nedlastingstjeneste

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\EldreUtgaveJord\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20150915


Jordsmonn produktspesifikasjon

Datasettet inneholder alle temakart som tilbys i Skog og landskap sin nedlastingstjeneste

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\EldreUtgaveJord\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20150915


Jordsmonn produktspesifikasjon

Datasettet inneholder alle temakart som tilbys i Skog og landskap sin nedlastingstjeneste

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\EldreUtgaveJord\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20150915


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\EldreUtgaveJord\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20160608


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\EldreUtgaveJord\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20161212


Laster....