Bomstasjon objekttype

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon

Ukjent

2.35


Brannbeskyttelse objekttype

Brannbeskyttelsesplater plassert inne i tunnelrommet for passiv brannbeskyttelse fortrinnsvis i betongtunneler. Brukes bla i portalområder og under lokk for å unngå kollaps/ødeleggelser ved brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannbeskyttelse

Ukjent

2.35


Branndetektor objekttype

Utstyr til å registrere tilløp til brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor

Ukjent

2.35


Brannslokkingsanlegg objekttype

System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg

Ukjent

2.35


Brannslokningsapparat objekttype

Apparat for å slokke brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat

Ukjent

2.35


Brannvarslingsanlegg objekttype

System for automatisk varsling av brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg

Ukjent

2.35


Breddemåling objekttype

Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling

Ukjent

2.35


Bremsekjegler, snøskred objekttype

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bremsekjegler, snøskred

Ukjent

2.35


Brenselcelle objekttype

Enhet som lager elektrisk energi fra et drivstoff ved å la det reagere med oksygen ved hjelp av et oksidasjonsmiddel i en elektrokjemisk prosess. Drivstoffet er vanligvis hydrogen eller naturgass, men andre hydrokarboner og alkoholer kan også benyttes, f.eks. propan, LPG, metanol eller biogass. Som oksidasjonsmiddel brukes oftest oksygen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brenselcelle

Ukjent

2.35


Bru objekttype

Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru

Ukjent

2.35


Brufuge objekttype

Overgangsledd mellom bru og veg plassert på tvers av veg i plan med vegbane.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brufuge

Ukjent

2.35


Bruksklasse, 12100-vegnett objekttype

Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12100-vegnett

Ukjent

2.35


Bruksklasse, 12100-vegnett, uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12100-vegnett, uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, 1265 mobilkran m.m. objekttype

Gjeldende bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 1265 mobilkran m.m.

Ukjent

2.35


Bruksklasse, 1265 mobilkran m.m., uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for 12/65 uoffisiell - mobilkran m.m. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 1265 mobilkran m.m., uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, modulvogntog objekttype

Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog

Ukjent

2.35


Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, normaltransport objekttype

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport

Ukjent

2.35


Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, spesialtransport objekttype

Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport

Ukjent

2.35


Laster....