Brannslokningsapparat objekttype

Apparat for å slokke brann

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat

Ukjent

2.17


Brannvarslingsanlegg objekttype

System for automatisk varsling av brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg

Ukjent

2.17


Breddemåling objekttype

Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling

Ukjent

2.17


Breddeutvidelse_Kryss objekttype

Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også "passeringslomme".

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss

Ukjent

2.17


Bru objekttype

Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru

Ukjent

2.17


Bruksklasse_12_100_Vegnett objekttype

Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett

Ukjent

2.17


Bruksklasse_12_100_Vegnett_Uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm objekttype

Gjeldende bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. i vegliste

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.

Ukjent

2.17


Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm_Uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. uoffisiell. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse_Modulvogntog objekttype

Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog

Ukjent

2.17


Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse_Normaltransport objekttype

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport

Ukjent

2.17


Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse_Spesialtransport objekttype

Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport

Ukjent

2.17


Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse_Tømmertransport objekttype

Gjeldende bruksklasse for tmmertransport i vegliste

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport

Ukjent

2.17


Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell

Ukjent

2.17


Brøyterode objekttype

Strekning som inngår i gitt rode

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode

Ukjent

2.17


Brøytestikk objekttype

Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk

Ukjent

2.17


Busker objekttype

Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker

Ukjent

2.17


Laster....