Viser treff 1 - 20 av 477

Lagre som:

SOSI Datasett (pakke)

Denne pakken er opprettet får å kunne håndtere modell-elementer som hører til på datasettene. Det betyr at de ikke er knytta til enkelt-objektene, men hører til en samling av objekter (samling av instanser av objekttyper). Eksempel: Et datasett er vanligvis (?) basert på samme spesifikasjon. Det bør derfor i datasettet være en "peker" til den benyttede spesifikasjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett

1.0


SOSI Geometri (pakke)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri

1.0


Datatyper fra 19103 CSL (pakke)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL


SOSI Generelle typer (pakke)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer


SOSI Nettverk og lineære referanser (pakke)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser


SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) (pakke)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)


SOSI Objektmodell (ISO 19109) (pakke)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)


Tid- og temporale datatyper (ISO 19108) (pakke)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\Tid- og temporale datatyper (ISO 19108)


SOSI_Hode 4.5 (pakke)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SOSI_Hode_20120320 (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SOSI Koordinatsystem (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Høyde_kodelister (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Objektkatalog (datatype)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


MaksimumNordØst (datatype)

øvre høyre (nordøstre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Tegnsett (kodeliste)

angivelse av hvilket tegnsett som er benyttet på fila, dvs. hvilke 8(7)-bits koder tegnene har. Merknad: Dette kommer spesielt til anvendelse ved tolkning av ÆØÅ, samt valg av tegnsett som støtter samiske tegn. De samiske tegnene har fått tildelt sine koder i SOSI via ISO8859-10. Koder ut over 7-bits tolkes ulikt i ISO8859-2 til -10, men ÆØÅæøå er plassert på samme sted i ISO8859-1 og ISO8859-10, og også på samme sted i Windows tegnsettet. Den samiske varianten er ikke implementert i Windows, som benytter en egen variant (utvidelse) av ISO8859-1. En må derfor installere en fontbeskrivelse som i visse forberedte programmer viser korrekt symbol for samiske tegn selv om koden har annet utseende i ISO8859-1.For koder over 127 er kun følgende tillatt benyttet i ei SOSI-fil. De særnorske tegnene ÆØÅ er plassert på følgende koder: Æ Ø Å æ ø å é DOSN8 146 157 143 145 155 134 ND7,DECN7 91 92 93 123 124 125 ISO8859-1 198 216 197 230 248 229 233 ISO8859-10 198 216 197 230 248 229 233 TEGNSETT skal alltid være oppgitt i SOSI-fila. (I tidligere versjoner har DOSN8 vært betraktet som standard hvis ikke annet har vært oppgitt.)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Kortnavn (kodeliste)

entydig navn på spesifikasjonen som datasetter er basert på, i form av et kortnavn

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SOSI_Hode (objekttype)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


MinimumNordØst (datatype)

nedre venstre (sørvestre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Område (datatype)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SosiKompleksitetNivå (kodeliste)

angivelse av SOSI-filas kompleksitetsnivå, angitt i form av 6 ulike nivåer fra spagetti til bruk av utvalg

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Viser treff 1 - 20 av 477